Podnošenje prigovora

 

Stranka ima pravo na pruženu uslugu podnijeti pisani prigovor bilo u prostorijama agencije Warasdiensis d.o.o., putem pošte ili elektroničke pošte i to u roku od 8 dana od datuma korištenja usluge. Warasdiensis d.o.o. dužan je na prigovor odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od zaprimljenog prigovora. Warasdiensis d.o.o. dužan je voditi i čuvati pismenu evidenciju prigovora stranaka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

Korisnik usluge se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a korisnik usluge se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete. Warasdiensis d.o.o. neće razmatrati reklamacije ako korisnik usluge nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, korisnik usluge mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu korisnik usluge mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju korisnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektronske pošte na mail: info@warasdiensis.com ili na adresu: Ruđera Boškovića 3, 42000 Varaždin, odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismene reklamacije djelatniku agencije Warasdiensis d.o.o. . Ukoliko korisnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Warasdiensis d.o.o.  takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Warasdiensis d.o.o je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu korisnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Korisnik i Warasdiensis d.o.o će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Varaždinu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, korisnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred notificiranim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.